โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
หมู่ที่ 2 ถนนนิตโย  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
เบอร์โทรศัพท์ (042) 779254
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/01/2013
ปรับปรุง 19/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 230524
Page Views 356697
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 56 สอบ O-NET ชั้นป. 6
สอบ o-net วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
รร.อนุบาลพรรณานิคม แต่งชุดนักเรียน งานวิชาการ
04 ก.พ. 56 ถึง 06 ก.พ. 56 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  ขอให้ตั้งใจ มีความสุขมากๆ นะครับ
แต่งกายตามวันทั้งครูและนักเรียน ทั้งโรงเรียนครับ
25 มี.ค. 56 งานวันอำลาสถาบัน

กำหนดการงาน “วันอำลาสถาบัน”

โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันจันทร์ ที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖

*********************

๐๘.๓๐ น.  :      คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมกันที่อาคารอเนกประสงค์

๐๘.๓๕ น.  :     ซักซ้อมความเข้าใจและรับทราบกำหนดการ

๐๙.๐๐ น.  :      ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

๐๙.๐๕ น.  :     ประธานกล่าวเปิดงาน  ให้โอวาท พร้อมทั้งพร้อมมอบเกียรติบัตร     

และแบบ ปพ. ต่างๆ ตามลำดับ

๐๙.๔๕ น.  :     รำบายศรีสู่ขวัญ  และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนให้นักเรียน

                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน

๑๑.๓๐ น.  :     คณะครู-นักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน          

ร่วมรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.  :     ตัวแทนนักเรียนกล่าวอำลาสถาบัน  ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน

******************

อาคารอเนกประสงค์ นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ครูแต่งชุดกากีหรือใส่ชุดครุย งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
โทรศัพท์ : 042-779254        Fax : 042-779254
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายรวินทร์  เดชราช  krurawin@gmail.com